Loading…

CENTRE FORMACIÓ ACEM

L’activitat professional exigeix una adaptació dels treballadors que només s’aconsegueix a través de la formació. Aquesta formació és una eina de millora de la competitivitat de les empreses i per tant ha de ser constant i permanent. Constitueix un valor estratègic prioritari en els processos de canvi tecnològic, econòmic i social, per tant és un instrument essencial per a l’estabilitat en el lloc de treball.
En aquest sentit l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya organitza el XXVI programa de cursos de formació i reciclatge, posant a l’abast els mitjans necessaris per formar al personal de les empreses del sector i així millorar la qualitat dels serveis turístics de muntanya.

El format dels cursos, realitzats a una de les estacions d’esquí associades a l’Acem, permet tant la realització de pràctiques de les diferents matèries impartides en situacions reals, com l’intercanvi d’opinions i experiències entre persones de diverses estacions i amb responsabilitats i llocs de treball diferents a les seves estacions, igual que entre professors i alumnes.

Informació General Cursos ACEM 2018

 • Dates: del 18 al 23 de novembre de 2018
 • LLoc: Hotel Montarto, Baqueira Beret
 • Inscripcions: Per a la sol·licitud d’inscripció envieu un e-mail a: info@catneu.net. Les inscripcions es podran fer particularment o com a empresa.
 • Documentació: Tots els alumnes, tant de nova inscripció com de continuïtat, tant si venen d’estació d’esquí com si són particulars, han de fer-nos arribar la següent documentació per formalitzar la inscripció: document original d’ACEM emplenat amb les dades requerides CAT, 1 fotografia (preferiblement en format jpg o gif) i la documentació que el centre els requereixi pel curs en qüestió.
 • Titulació: Els alumnes que superin la prova i que acreditin un 100% d’assistència obtindran el diploma o certificat corresponent.
 • Places: Hi ha un nombre de places màximes per a cada curs, pel que es respectarà l’ordre estricte d’inscripcions per a la reserva de places. Un cop exhaurides es tancarà la inscripció d’alumnes per als cursos que s’hagin completat. Així mateix es reserva el dret d’anul·lar el curs si no hi ha un mínim de persones inscrites.
 • Preu: El preu és de 750€ incloent la part formativa i l’allotjament en règim de pensió completa al mateix hotel, amb entrada el diumenge dia 18 de novembre i sortida el divendres 23 de novembre. El pagament s’ha de fer per transferència bancària. Es requereix com a mínim el 50% per formalitzar la inscripció i la resta dues setmanes abans de començar el curs.

Programa Cursos ACEM 2018

 •  Lloc: Aules de Beret.
 • Dates: Del 18 al 23 de novembre de 2018.
 • Horari: De 09:00 a 19:00 hores.
 • Presentació: Hotel Montarto, el dia 18 de novembre de 2018. De 16:00 a 18:00h.
 • Inscripcions: Fins el 7 de novembre.
 • Cursos

1. Conductor nivell I : Es pretén que l’alumne adquireixi nocions de les característiques del nostre sector, de l’entorn on es desenvolupa la nostra activitat, de la legislació general que ens afecta i en particular de la Reglamentació de transport per cable així com els coneixements bàsics del funcionament d’una estació d’esquí.

2. Conductor nivell II : L’objectiu d’aquest curs és que l’alumne adquireixi els coneixements necessaris per a la conducció de teleesquís i telecadires i que pugui dur a terme reparacions previstes pel conductor, mitjançant elements accessibles, sense la necessitat d’obertura dels equips. Requisit: haver cursat i superat el curs de remuntadors nivell I.

3. Conductor nivell III : el curs pretén actualitzar i complementar els coneixements dels conductors I, combinant la teoria i la pràctica a les instal·lacions desembragables. Requisit: haver cursat i superat el curs de remuntadors nivell II.

4. Conductor de màquines trepitjaneu. Nivell bàsic: l’objectiu del curs és dotar als alumnes dels coneixements necessaris per treballar i conduir màquines trepitjaneu. Els temes que es tracten van des de la seguretat a la feina desenvolupada fins a coneixements de meteorologia o mecànica.

5. Conductor de màquines trepitjaneu. Nivell avançat:Està orientat a persones amb dos anys d’experiència en conducció de màquines i que hagin cursat el nivell bàsic de conductor de màquines.

6. Pister nivell I: l’objectiu del curs és que l’alumne adquireixi els coneixements necessaris a nivell sanitari, meteorològic i organitzatiu propis de les tasques dels treballadors de pistes de les estacions d’esquí. Requisit: tenir el títol de primers auxilis homologat.

7. Pister nivell II: l’objectiu del curs és complementar i aprofundir en els coneixements prèviament adquirits amb els curs de pister I. Requisit: haver cursat i aprovat el curs de pister nivell I.

cusrso